Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Jasminen - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Jasminen - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merBilplatser (parkering)

Föreningen har 28 bilplatser (15 parkeringar och 13 carport). Om du vill hyra eller har frågor om bilplatser så vänder du dig till styrelsen via e-post:  brfjasminen@outlook.com.

Om det finns outhyrda bilplatser så kan den som önskar få hyra plats "nummer två". De platser som hyrs som "nummer två" har en månads avtals- och förlängsningstid eftersom den som önskar hyra sin första plats har förtur att hyra. De platser som hyrs som ”nummer två” kan således sägas upp med en månads uppsägningstid om någon annan vill hyra sin första plats. Om flera hyr plats "nummer två" och för att urskilja vem som ska få lämna sin plats "nummer två” i dessa fall har styrelsen beslutat att tillämpa lottning.

Har man behov av fler parkeringsplatser rekommenderas att ställa sig i ÖBOs parkeringskö, vilka har parkeringar intill vår parkering samt i Markbacken och vid Tengvallsgatan.

Besöksparkering

De perioder som alla parkeringar inte är uthyrda så kan outhyrd parkering nyttjas som besöksparkering. Det gäller alltså enbart besökande till brf Jasminen/Lertagsgatan 54. För parkeringen gäller följande:

Parkering är tillåten, dock högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdagar.

Information om det finns en tillgänglig besöksparkering anslås på anslagstavlan ovanför föreningens brevlåda i entrén.

De perioder som det inte finns outhyrd parkering att nyttja som besöksparkering eller om den är upptagen så hänvisas besökande lämpligen till Trängens parkering.

Brf Jasminen
brfjasminen.se
JM - Hus att trivas i
www.jm.se