Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Jasminen - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Jasminen - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSystematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Jasminen

 
SBA är en process där risker och riskhantering bearbetas kontinuerligt utifrån lagkrav för att uppnå en bra nivå för brandskyddet.
 
Arbetet är fördelade i sju kapitel enligt nedan:
1) Brandskyddspolicy
2) Brandskyddsorganisation
3) Riskhantering
4) Regler och rutiner
5) Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
6) Kontrollsystem
7) Uppföljning
  
Vi är tacksamma för synpunkter och förbättringar till dokumentationen.
 
Nedan återfinns även dokumentation från den senast genomförda brandskyddsronden.
 

Observera att varje lägenhetsinnehavarae själv anvarar för den egna brandskyddsutrustningen. Brandskyddsföreningen rekommenderar följande:

- ABC pulversläckare på 6kg, klass 43A 233 BC. (EN3 godkänt och CE märkt)

- En bra brandfilt bestående av två lager glasfiberduk med ett tätskiktslager som släpper ett minimum av brännbara gaser. Brandskyddsföreningen rekommenderar en brandfilt som är större än 120cm X 180cm

Förvara brandbekämpningsutrustning lättåtkomligt!

Hälsningar
Pekka Puska och Tobias Frohm 
 

Brf Jasminen
brfjasminen.se
JM - Hus att trivas i
www.jm.se